Go programlama dilinde sık sık kullanmamız gerekecek bir başka kullanım da değişkenlerdir.Değişkenler var terimiyle yani variable ile kullanılırlar.

Variables (değişkenler) nasıl kullanılır ?

Temel değişken kullanımı

package main

import "fmt"

var a , b , c int

func main() {
	
	fmt.Println(a , b , c)
}
//Ekran çıktısı 0 0 0 olur.

- var a , b , c int
a , b , c adlarında ve int türünde üç adet değişken oluşturduk ; fakat değer atamadık.
- fmt.Println(a , b , c)
Ekrana a , b , c değişkenlerinin değerlerini yazdırdık.Ancak daha öncede belirttiğimiz gibi bu değişkenlere değer atamamıştık.
Peki neden ekrana 0 0 0 yazdırıldı ?
NOT : Bunun nedeni int türünde bir değişkene değer atama yapmazsanız otomatikmen 0 değeri döndürülür.

package main

import "fmt"

var a , b , c int = 0 , 1 , 2

func main() {
	
	fmt.Println(a , b , c)
}
//Ekran çıktısı 0 1 2 olur.

Değişkenlerin kısa kullanımı

Go programlama dilinde var terimini kullanmadan değişken oluşturmak mümkündür.
- Bu kullanım sadece fonksiyon içinde geçerlidir.
- := yapısı kullanılır.

package main

import "fmt"

func main() {
	a , b , c := 0 , 1 , 2
	fmt.Println(a , b , c)
}
//Ekran çıktısı 0 1 2 olur.

Görüldüğü üzere var terimini kullanamdık.Bunun yerine := yapısını kullandık.
Diğer bir husus ise := yapısı fonksiyon içinde kullanıldı.Bu bir Go programlama dili kuralıdır.

Değişkenleri işlklendirme

Şimdi siz diyeceksiniz ki " Nedir bu ilklendirme ? "
İlklendirme : Go programlama dilinde eğer tür belirtmek istemiyorsanız = ' den sonra değişkene bir değer atarsınız.
Örnek :
package main

import "fmt"
var a int=4
func main() {
	var b,c="istanbul",2
	fmt.Println(a , b , c)
}
//Ekran çıktısı 4 "istanbul" 2 olur.

Görüldüğü gibi b ve c değişkenleri için herhangi bir tür belirtmedik.

Sıfır değerleri

Go programlama dilinde eğer değişkenlere değer atamayıp sadece tür belirtirseniz , değişkenlere başlangıç yani sıfır değerleri tanımlanır.