Go programlama dilinde bir önceki bölümde dilimleri örnekler üzerinden göstermiştik.Bu bölümde ise dilimlere devam ediyoruz.

- Dilim oluşturma

Go programlama dilinde dilim oluşturmak için make() fonksiyonu kullanılır.

Örnek : x := make([]string,5,6)
Bu örneğimizde x adında uzunluğu 5 ( len(x)=5 ) ve kapasitesi ( cap(x)=6 ) bir dilim oluşturduk.
NOT : Go programlama dilinde make() metodu kullanılarak oluşturulan dilimler dinamik bir dizi elde etmek için kullanılırlar.

- Dilime eleman ekleme

Go dilinde dilimlere eleman eklemek için append() fonksiyonu kullanılır.
package main

import "fmt"

func main() {
  var x []int
  x=append(x,0)
  fmt.Println(x) 
  x=append(x,1)  
  fmt.Println(x)
}
/*Ekran çıktısı : 
[0]
[0,1]
*/

Yukarıdaki örnekteki kod bölümünü inceleyelim :

- var x []int ile x adında int türünde boş bir dilim oluşturduk.
- x=append(x,0) ile x dilimine 0 değerini ekledik.
- x=append(x,1) ile x dilimine 1 değerini ekledik.

- Range ( aralık ) kullanımı

package main

import "fmt"

var sayi = []int{0,2,4,6,8,10}

func main() {
	for i, x := range sayi {
		fmt.Printf("2*%d = %d\n", i, x)
	}
}
/*Ekran çıktısı :
0
2
4
6
8
10
*/

Bu örneğimizde i adında bir sayaç oluşturduk ve x diliminin uzunluğu boyunca yani 6 defa aşağıdaki işlemlerin yapıldığını göstermek istedik.
Burada herhangi bir matematiksel işlem yapmadık.

2*0 ( i ) = 0 ---> x diliminin ilk elemanı yani 0
2*1 ( i ) = 2 ---> x diliminin ikinci elemanı yani 2
2*2 ( i ) = 4 ---> x diliminin ikinci elemanı yani 4
2*3 ( i ) = 6 ---> x diliminin ikinci elemanı yani 6
2*4 ( i ) = 8 ---> x diliminin ikinci elemanı yani 8
2*5 ( i ) = 10 ---> x diliminin ikinci elemanı yani 10

- " 2*%d =..." burada " %d " 10 tabanlı sayı sisteminde i sayacını temsil eder.
- " ...= %d\n " buradaki " %d " ise 10 tabanlı sayı sisteminde sayi diliminin i değerine tekabül eden elemanıdır.
Örnek : Eğer i 1 ise sayi[i]=2 gibi