Go programlama dilinde döngüler çok önemli bir yere sahiptir.Örneğin ekrana 100 defa "merhaba" yazdırmaya çalışın.Bu işlemi döngüleri kullanmadan yaparsanız çok fazla kod satırına ve zamana ihtiyacınız olacaktır.

For döngüsü nasıl kullanılır ?

Temel for kullanımı

package main

import "fmt"

func main() {
	
	for i := 0; i < 100; i++ {
		fmt.Println("merhaba",i)
	}
	
}
/*Ekran çıktısı merhaba 0
merhaba 1
merhaba 2
.........
*/

Yukarıdaki kod ile ekrana yüz defa " merhaba " yazdırmış olduk.Şimdi örneklerimizi biraz daha zorlaştıralım.
For döngüsü nasıl kullanılır ?
- Kodumuzda i :=0 yani başlangıç bölümümüzde i değikenimizin başlangıç değerini 0 olarak belirledik.
- i<100 yani koşul bölümünde i değişkenimiz 100'den küçük olma koşulu ile for döngüsünün devam edeceğini belirttik.

Başlangıç ve sonlandırma bölümünü kullanmayabiliriz

package main

import "fmt"

func main() {
	toplam:=1
	for toplam<5{
		toplam+=toplam
	}
	fmt.Println(toplam)
}
//Ekran çıktısı 8  olur


Verdiğimiz bu örnekte görüldüğü gibi toplam<5 bölümü yani koşul bölümü kullanıldı sadece ve 8 çıktısını elde ettik.
Bu örneğimizde toplam değişkenini başlangıç olarak 1 tanımladık ; fakat 0 veya 0'dan küçük olarak belirlerseniz hata alırsınız.
Bunun nedeni verdiğimiz örnekte toplam değişkeni 5'ten küçük olma koşulu ile sürekli kendisiyle toplanmasını belirttik.
Ancak siz toplam:=0 girerseniz toplam değişkeni toplam+=toplam olduğu için sonuç 0+0=0 olur ve uygulamanızı sonsuz bir döngüye sokarsınız.