Go dilinde işaretçiler ("pointer") mevcuttur. İşaretçi değişkenin bellekteki adresini tutar.

Temel işaretçi kullanımı

" & " işareti ile değişkenimizin bellekteki yerini öğrenebiliriz.

- Değişkenin bellekteki yerini öğrenme

package main

import "fmt"

func main() {
i:=100
fmt.Println(&i)// ekran çıktısı : 0x40e020
	
}

- Değişkeni dolaylı yoldan okuma ( işaretleme )

Bunun için " * " işaretini kullanacağız.
package main

import "fmt"

func main() {
i:=100
z:=&i 
//  i değişkenini z değişkenine işaretledik
fmt.Println(*z)
//  " * " işareti ile i değişken değerini z değişkeni üzerinden okuduk
	
}

Yukarıdaki örnekteki kod bölümünü inceleyelim :

- z := &i ile i değişenini z değişkenine işaretledik.

- fmt.Println ( *z ) ile i değişken değerini z değişkeni üzerinden okuduk.Bunun için " * " işaretini kullandık.
NOT : C dilinin aksine, Go dilinde gösterici aritmetiği desteklenmez.