Go programlama dilinde koşul kullanımında if ve else koşul ifadeleri kullanılmaktadır.For döngüsüne benzer şekilde " ( ) " parantez işareti koşul bölümünde kullanılmaz.

Temel if koşul kullanımı

package main

import "fmt"
import "time"
import "math/rand"

func main() {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())
    randomsayi := rand.Intn(100)
	if sayi:=randomsayi*100;randomsayi<50{
	fmt.Println("randomsayi 50'den küçüktür")
	fmt.Println(sayi)
	}
	
}
//randomsayi değeri eğer 50'den küçük olursa : Ekran çıktısı 0 ila 49 sayı aralığında olacaktır (0 ve 49 dahil) ve ayrıca sayi değişkeninin değeri ekran çıktısı olarak gelecektir.

Yukarıdaki kod ile ekrana 50'den küçük olma koşulu ile randomsayi değişkeninin değeri yazılır.
NOT : Sadece rand.Intn(100) gibi bir kod kullanırsanız sürekli aynı sayıyı elde edersiniz.
Bu yüzden rand.Seed( ) ile rand.Intn( ) metodumuzu sürekli aynı sayıyı üretmekten kurtarıyoruz.
UYARI : Go programlama dilinin resmi kod çalıştırma adresi olan https://play.golang.org/ adresinde rand.Seed() metodunu kullansanız bile rastgele sayı üretmek istediğinizde sürekli olarak aynı sayıyı elde edersiniz.
İf koşul ifadesi nasıl kullanılır ?

if - else birlikte koşul kullanımı

package main

import "fmt"
import "time"
import "math/rand"

func main() {
    rand.Seed(time.Now().UnixNano())
    randomsayi := rand.Intn(100)
	if sayi:=randomsayi*100;randomsayi<50{
	fmt.Println("randomsayisayi 50'den küçüktür")
	fmt.Println(sayi)
	}else{
	fmt.Println("randomsayi 50'ye eşit veya büyüktür")
	fmt.Println(sayi)
	}
	
}
//Ekran çıktısı 0 ila 100 arasında bir sayı  ve  sayi değişkenin değeri olacaktır .

else ifadesi nasıl kullanılır ?