Go programlama dilinde switch - case anahtarlama deyimini kullanmamız gereken yerler olacaktır.Bu bölümde Go dilinde switch-case anahtarlama deyiminin nasıl kullanılacağını örneklerle gösterelim.

" En kısa tabir ile farklı koşullarda farklı işlemler yapmak için switch - case anahtarlama deyimi kullanılabilir. "

Go (golang) Temel switch - case kullanımı

package main

import (
	"fmt"
	"time"
)

func main() {
	
	bugun := time.Now().Weekday()
	switch bugun{
	case 0:
		fmt.Println("Pazar günündeyiz")
	case 1:
		fmt.Println("Pazartesi günündeyiz")
	case 2:
		fmt.Println("Salı günündeyiz")
	default:
		fmt.Println("İstenilen günlerde değiliz")
	}
}
//Ekran çıktısı : Eğer bugun değişken değeri 0 , 1 veya 2 olursa o değere ilişkin gün değeri ekran çıktısı olur.
//Şayet bu değerlerden birisi olmazsa default yani varsayılan değer ekran çıktısı olur.

Yukarıdaki örnekteki kod bölümünü inceleyelim :

- bugun := time.Now().Weekday() ile bugun değişkenimize time.Now().Weekday() metodu ile gün değerini tanımladık.
Burada oluşacak değer 0 - 6 aralığında olacaktır.
0 Pazar gününün değeridir.

- switch bugun{... kodu ile switch anahtar deyimini başlattık ve bugun değerini anahtar ifadesi olarak belirledik.
Bütün switch deyimini bugun değişkeninin değerine göre yapılandırmış olduk.

- case 0: eğer bugun değişken değeri 0 ise yapılacaklar.
fmt.Println("Pazar günündeyiz") ile koşul sağlandığında ekrana yazılacakları belirttik.
Diğer case bölümleri de aynı şekilde çalışır.

- Bütün case bölümlerideki koşullar sağlanmazsa
default ( varsayılan ) bölümü devreye girer ve switch sonlanır.
switch - case nasıl kullanılır ?

Go (golang) Koşul belirtmeden switch kullanımı

Go programlama dilinde switch - case anahtarlama yapılandırılırken.switch bölümünde herhangi birşey belirtmeye gerek yoktur.Bu tamamen sizin seçiminizdir.
package main

import (
	"fmt"
	"time"
)

func main() {
	
	bugun := time.Now().Weekday()
	switch { // ifade kullanmadık
	case bugun==0: // Koşullarımızı case bölümlerinde kullandık
		fmt.Println("Pazar günündeyiz")
	case bugun==1:
		fmt.Println("Pazartesi günündeyiz")
	case bugun==2:
		fmt.Println("Salı günündeyiz")
	default:
		fmt.Println("İstenilen günlerde değiliz")
	}
}

Örneklerde görüldüğü gibi Go dilinde switch bölümünde herhangi ifade belirtmedik.