Javascript dizilieri kullanırken bizlerin işlerini kolaylaştıran birçok metot vardır. Bu metotlar ile dizilere eleman ekleyebilme çıkarabilme değiştirebilme vs. gibi bir çok işlemi çok basit bir şekilde yaapbilirsiniz.
UYARI : Aşağıda kendinizin gireceği bütün değerler string olarak algılanır. Örnek olarak siz kendiniz string bir ifade ile çalışmak istediğnizde kod yazarken başına ve sonuna " işareti koymalısınız.

Push():Array sonuna eleman ekleme

Javascript kullanırken array sonun a eleman eklemek için bulmak için array.push() metotu kullanılır metodu kullanılır.Örneğin
var hayvanlar=["Kedi","Köpek","At","İnek"];
hayvanlar.push("Balina");
Örnekte hayvanlar adında bir array'imiz var ve bu array'in sonuna Balina elemanını ekledik ve arary'imiz şu hale geldi:Kedi,Köpek,At,İnek,Balina
NOT:Array sonuna eleman eklemenin çeşitli yolları vardır.Örnek olarak şunu kullanabiliriz.
var hayvanlar=["Kedi","Köpek","At","İnek"];
hayvanlar[hayvanlar.length]="Balina";
Çalıştır

Pop():Array son elemanı kaldırma

Javascript kullanırken array'in son elemanını kaldırmak için array.pop() metotu kullanılır.Örneğin:
var hayvanlar=["Kedi","Köpek","At","İnek"];
hayvanlar.pop()
Örnekte hayvanlar adındaki array'in son elemanı "İnek" silindi ve array şu hale geldi:Kedi,Köpek,At
Çalıştır

Shift():Array ilk elemanı kaldırma

Javascript kullanırken array'in ilk elemanını kaldırmak için array.shift() metotu kullanılır.Örneğin:
var hayvanlar=["Kedi","Köpek","At","İnek"];
hayvanlar.shift()
Örnekte hayvanlar adındaki array'in ilk elemanı "Kedi" silindi ve array şu hale geldi:Köpek,At,İnek
Çalıştır

Unshift():Array başına eleman ekleme

Javascript kullanırken array'in başına eleman eklemek için array.unshift() metotu kullanılır.Örneğin:
var hayvanlar=["Kedi" , "Köpek" , "At" , "İnek"];
hayvanlar.unshift("Zebra")
Örnekte hayvanlar adındaki array'in başına "Zebra" elemanı eklendi ve array şu hale geldi:Zebra,Kedi,Köpek,At,İnek
Çalıştır

Splice():Array eleman ekleme veya kaldırma

Javascript kullanırken array'a eleman eklemek veya kaldırmak için array.splice() metotu kullanılır.Örneğin:

1) Eleman kaldırma

var hayvanlar=["Kedi" , "Köpek" , "At" , "İnek"];
hayvanlar.splice( 0, 2)
Burada 0 (1. argüman) array'in hangi elemanından başlayacağınızı ve 2 (2.argüman) ise ne kadar elemanı kaldıracağınızı gösterir. Yani burada array'in 1.( hayvanlar[0] birinci elemandır ) ve 2. elemanını kaldırmış olduk ( toplamda 2 tane ).Array'in son hali At,İnek oldu.

2) Eleman ekleme

var hayvanlar=["Kedi" , "Köpek" , "At" , "İnek"];
hayvanlar.splice( 1,0 ,"Balina","Leylek")
Burada 1 array'in hangi elemanından başlayacağınızı ve 0 ise ne kadar elemanı kaldıracağınızı gösterir.Yani burada array'in 1.elemanından ititbaren "Balina" ve "Leylek" ekledik ;fakat hiç eleman kaldırmadık. Array'in son hali Kedi,Balina,Leylek,Köpek,At,İnek oldu.

Slice():Array'i parçalara ayırma

Javascript kullanırken array'i parçalara ayırmak için array.slice() metotu kullanılır.Örneğin:
var hayvanlar=["Kedi","Köpek","Araba","Ev"];
hayvanlar.slice(2)
Burada 2 array'i hangi elemanından başlayarak böleceğinizi belirler. Array'in son hali Araba,Ev oldu.
var hayvanlar=["Kedi" , "Köpek" , "Araba" , "Ev" , "Tepe" ];
hayvanlar.splice(1,3)
Burada 1 array'in hangi elemanından başlayacağımızı , 3 ise hangi elemana kadar böleceğimizi belirler.
Uyarı:3 dahil değildir.
Array'in son hali Köpek , Araba , Ev oldu.

Delete():Array'in istediğimiz elemanını silme.

Javascript kullanırken array'in istediğimiz elemanını silmek için delete metotu kullanılır.Örneğin
var hayvanlar=[ "Kedi" , "Köpek" , "At" , "İnek"];
delete hayvanlar[0];
Örnekte hayvanlar adında bir array'in ilk elemanını sildik ve arary'imiz şu hale geldi: , Köpek , At , İnek
UYARI : Delete() metodu elemanı komple kaldırmaz,kaldırdığı eleman undefined olur.Farkettiyseniz array , Köpek , At , İnek şeklini aldı( ilk elemandan önce virgül işeretine dikkat edin.)
Çalıştır