Javascript dizileri ( arrays ) birden çok değişkeni tek bir değişkende saklamaya yarar.Örneğin İstanbul'daki ilçeleri saklamamız gerekiyor bunun için ilçe adedince değişkene ihtiyaç duyarız.
var 1ilce ="Kadıköy";

var 2ilce ="Fatih";

var 3ilce ="Bayrampaşa";

var 4ilce ="İstanbul";
Görüldüğü gibi uzun uzadıya yazılması gerekiyor.
Ama javascript dizileri kullanılınca şu şekilde kısa bir kullanım ortaya çıkıyor.
var İstanbul =[ "Kadıköy", "Fatih", "Bayrampaşa", "İstanbul" ]

Javascript array elemanlarına erişim

Javascript dizilierinde array elemanlarına şu şekilde erişilir.
var meyveler =[ "elma" ,"armut" ,"uzum" ,"kiraz" ]
Diyelimki meyveler dizesinin ilk elenaına erişmek istiyoruz.Bunun için:
var birincimeyve =meyveler[0];
Şimdi buraya dikkat edelim birince elamana erişmek istedik fakat meyveler[0] yazdık. Neden "0" derseniz dizilerde 1. eleman 0 dan başlar.