Javascript kullanırken döngüler sürekli olarak karşımıza çıkar ve üzerinde ciddiyetle durulması gerekir.döngüler for ve while döngüleridir.

- For Döngüsü

For döngüsü bir ile uzun sürecek işlemleri çok kısa zamanda bitirebiliriz.Örneğin ekrana "Ali" yazısını 100 defa yazmanız istendiğinde heralde bunu tek tek yazmak istemezsiniz.

Örnek

var sonuc="";
for(var i=0;i<100;i++){

sonuc+="Ali"+"<br>"

}

Gördüğünüz gibi tek satır for dögüsü ile işi hallettik.
başka bir örnek ile pekiştirelim. Bu örnekte diyelimki array içinde bulmak istediğimiz şeyler için array metodu kullanmak istemedik.

- var z=["a","b","c","c"] : z adında bir dizemiz var ve biz bu dize içinde "c" elemanı var mı kaç defa var bakmak istiyoruz.

Örnek

var bulunan=0;
for(var i=0;i<z.length;i++){
if(z[i]=="c"){

bulunan++;
}

}
window.alert(bulunan);sonuc iki olacaktır. sonuc olarak for döngüsü bir sınıra kadar gider (1. örnekteki i<100 örneği gibi) ve sizin belirttiğiniz koşul kapsamında işlem yapılır.

- While Döngüsü

For döngüsü gibi koşul sağlanana kadar istediklerinizi yapmanıza olanak sağlar.For dögüsündeki 1.örneği while döngüsü ile yapalım şimdi de.

Örnek


var i=0;
while(i<100){

sonuc+="Ali"+"<br>";
i++;
}

- Döngüleri sonlandırmak

Javascript döngüleri kullanırken zaman zaman sonlandırmak gerekebilir.Bunun için "break" ifadesi kullanılır.

Örnek

var bulunan=0;
for(var i=0;i<z.length;i++){

if(z[i]=="c")
break;

}

}

For döngüsünde ikinci örnekte dize içinde "c" elamanını bulmuştuk;fakat sonlandırmadık.Sonlandırmazsak ne olurdu kısaca açılayalım diyelimki 1000 elemanlı bir dize var ve siz bu dize içinde bir elemanı arıyorsunuz ve yazdığımız kodla buldunuz; fakat bulduğu halde hala dize içinde aramaya devam eder ve boş yere sisteme yük bindirir.Şimdi ise "c" elemanı bulunur bulunmaz işlemi sonlandırdık.