Javascript fonksiyonları ( function ) bizlerin bir görevi yerine getirmemiz için kullanılan kod bloğudur.

Genel kullanımı şu şekildedir.
function ilkfonksiyon( x , y ) { return (x+y); }
Şimdi üstte yazılan kodu inceleyelim ve fonksiyonumuzda neler yaptık bir bakalım.
Peki ne yaptık:
x ve y parametrelerini topladık.

Fonksiyonlarda local(yerel) değişkenler

Javascript fonksiyonları kullanırken fonksiyon içerisinde kalan değişkenler local yani yerel değişken olurlar ve sadece fonksiyon içerisinde kullanılabilirler.
function  ilkfonksiyon() {
var a=100
//Burada a değişkeni kullanılabilir.
}