Javascript dersinin bu bölümünde Math() metotları ile Javascript sayısal değerleri üzerinde ne tür işlemler yapabileceğimize bakacağız.Random sayı üretme , sayı yuvarlama , cosinus , sinus gibi matematiksel işlemlerini Javascript Math() metotları ile yapacağız.

abs(x):Mutlak değer

Javascript kullanırken mutlak değer bulmak için Math.abs(x) metodu kullanılır.Örneğin
var mutlakdeğer=Math.abs(-8);
Sonuc 8 olur ve mutlakdeğer değişeninde saklanır.
Çalıştır

acos(x):Arccos değeri

Arccos değeri bulmak için Math.acos(x) metodu kullanılır.Değer olarak -1 ie 1 değer aralığı kullanılabilir.Örneğin
var arccos=Math.acos(-1);
Sonuc 3.141592653589793(PI) olur ve arccos değişkeninde saklanır.
Çalıştır

asin(x):Arcsin değeri

Arcsin değeri bulmak için Math.asin(x) metodu kullanılır.Değer olarak -1 ie 1 değer aralığı kullanılabilir.Örneğin
var arcsin=Math.asin(-1);
Sonuc -PI/2 olur (eğer 1 girilseydi PI/2 olurdu) ve arcsin değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.atan(x):Arctan değeri

Arcsin değeri bulmak için Math.atan(x) metodu kullanılır.Örneğin
var arctan=Math.atan(-1);
Sonuc -1.5707963267948966 olur ve arctan değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.atan2(y,x):Arctan2 değeri

Arctan2 değeri bulmak için Math.atan2(y,x) metodu kullanılır.(9,5) (y, x) koordinatlarına sahip bir noktanız olduğunu varsayalım, bu nokta ile pozitif X ekseni arasındaki açıyı radyan olarak hesaplayabilirsiniz.Örneğin:
var arctan2=Math.atan2(9,5);
Sonuc 1.0636978224025597 olur ve arctan2 değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.ceil(x):Kendisinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlama.

Math.ceil() girilen sayıyı kendisinden büyük en yakın tamsıya yuvarlamanızı sağlayan metottur.Değer tamsayıysa yuvarlanmaz.Örneğin:
var yuvarla=Math.ceil(1.4);
Sonuc 2 olur ve yuvarla değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.cos(x):Kosinüs değeri

Kosinüs değeri bulmak için Math.cos(x) metodu kullanılır.Örneğin:
var cos=Math.cos(1);
Sonuc -1 ile 1 arasında olur ve cos değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.exp(x):Eular sayısının üsleri yani e üzeri x değeri.

Eular sayısının üslerini bulmak için Math.exp(x) metodu kullanılır.Örneğin:
var expdegeri=Math.exp(2);
Sonuc 7.38905609893065 olur ve expdegeri değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.floor(x):Kendisinden küçük en yakın tam sayıya yuvarlama.

Math.floor() girilen sayıyı kendisinden küçük en yakın tamsıya yuvarlamanızı sağlayan metottur.Değer tamsayıysa yuvarlanmaz.Örneğin:
var yuvarla=Math.floor(1.4);
Sonuc 1 olur ve yuvarla değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.log(x):Doğal logaritma değerini bulma.

Math.log() girilen sayının doğal logaritma değerini bulmanızı sağlayan metottur.Örneğin:
var dogallog=Math.log(2)
Sonuc 0.6931471805599453 olur ve dogallog değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.max(x,x1,x2,x3,x4,...,xn):en yüksek değer.

Math.max(x,x1,x2,x3,x4,...,xn) Girilen sayılar arasındaki en yüksek değeri bulmanızı sağlayan metottur.Örneğin:
var enyuksek=Math.max(2,3,5,15)
Sonuc 15 olur ve enyuksek değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.min(x,x1,x2,x3,x4,...,xn):en düşük değer.

Math.min(x,x1,x2,x3,x4,...,xn) Girilen sayılar arasındaki en düşük değeri bulmanızı sağlayan metottur.Örneğin:
var endusuk=Math.min(2,3,5,15)
Sonuc 2 olur ve endusuk değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.pow(x,y):x üzeri y.

Math.pow(x,y) x üzeri y işlemini yapan metottur.Birinci argüman(x) taban ikinci argüman(y) üst görevindedir.Örneğin:
var pow=Math.pow(2,3)
Sonuc 8 olur ve pow değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.random():rastgele sayı üretir.

Math.random() 0 ile 1 arasında bir sayı üretir.Örneğin:
var rastgele=Math.random()
Sonuc 0 ile 1 arasında olur ve rastgele değişkeninde saklanır.
Çalıştır
Not:Math.random() ile sadece 0 ile 1 arasında sayı üretmeyiz.İstediğimiz sayı aralığında sayı üretebiliriz.
var rastgele=Math.floor((Math.random()*10)+1)
Sonuc 1 ile 10 arasında olur ve rastgele değişkeninde saklanır.

Math.round(x):değeri en yakın tamsayıya yuvarlama.

Math.round(x) girilen x değerini en yakın tam sayıya yuvarlar.Örneğin:
var round=Math.round(3.5)
var round2=Math.round(3.4)
1. örnekte sonuc 4 olur , ikinci örnekte ise 3 olur.Ondalık değer 5 ve üstü olursa bir üst tamsayıya yuvarlanır.
Çalıştır

Math.sin(x):Sinüs değeri

Sinüs değeri bulmak için Math.sin(x) metodu kullanılır.Örneğin:
var sin=Math.sin(3);
Sonuc -1 ile 1 arasında olur ve sin değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.sqrt(x):Karekök değeri

Karekök değeri bulmak için Math.sqrt(x) metodu kullanılır.Örneğin:
var karekok=Math.sqrt(9);
Sonuç 3 olur ve karekök değişkeninde saklanır.
Çalıştır

Math.tan(x):Tanjant değeri

Tanjant değeri bulmak için Math.tan(x) metodu kullanılır.Örneğin:
var tanjant=Math.tan(60);
Sonuc 0.320040389379563 olur ve tanjant değişkeninde saklanır.
Çalıştır
Not:Girilen değer(x) açı cinsindendir.