Ne öğrendik?
Javascript dizeleri( strings ), metinleri saklamak ve sakladıktan sonra onlar üzerinde işlem yapmamıza yararlar.
Bu bölümde string ifadeleri kullanırken çokça kullanmamız gereken length ve dize içinde dize arama metotlarını öğreneceğiz.

Bir string ifadesinin uzunluğunu bulma

length metodu

Javascrit string ifadelerinin uzunluğunu bulmak için length metodu kullanılır.
var metin="Kodlamanın temelleri";
var metin_uzunlugu=metin.length;
Sonuc metin_uzunlugu değişkenine metin değişkenindeki string ifadesinin uzunluğu atanır.
Çalıştır

String içinde string bulma

Javascript'te string içinde string bulmak için bazı yöntemler vardır.
Bunlar:
Bütün dize içinde arama yöntemlerinde istenilen dize bulunamazsa -1 değeri döndürülür.

indexOf metodu

Javascrit dizelerinin içinde aranılan dizenin ilk konumunu bulmak için indexOf metodu kullanılır.
var arabalar="Fiat Opel Mercedes Kartal  Şahin Opel";
var indexOf_arabalar=arabalar.indexOf("Opel");
Aranılan değer dize içindeki değer ile aynı olmalıdır.
Büyük küçük harf duyarlılığı vardır.
Örnek : Biz "opel" dizesini arasaydık -1 değeri dönerdi.
Sonuç olarak arabalar değişkenindeki dizenin içindeki Opel dizesinin ilk konumu olan 5 indexOf_arabalar değişkenine atanır.
Dizemiz : "Fiat Opel Mercedes Kartal Şahin Opel" Çalıştır

- İkinci bir başlangıç pozisyonu ile arama yapma

var arabalar="Fiat Opel Mercedes Kartal  Şahin Opel";
var lastIndexOf_arabalar=arabalar.lastIndexOf("Opel",9);
Bu kullanımda ise ilk "Opel" dizesinden sonraki "Opel" dizesinin pozisyonunu ( 33 ) bulduk.

lastIndexOf metodu

Javascrit dizelerinin içinde aranılan dizenin son konumunu bulmak için lastIndexOf metodu kullanılır.
var arabalar="Fiat Opel Mercedes Kartal  Şahin Opel";
var lastIndexOf_arabalar=arabalar.lastIndexOf("Opel");
Aranılan değer dize içindeki değer ile aynı olmalıdır.
Büyük küçük harf duyarlılığı vardır.
Örnek : Biz "opel" dizesini arasaydık -1 değeri dönerdi.
Sonuç olarak arabalar değişkenindeki dizenin içindeki Opel dizesinin son konumu olan 33 lastIndexOf_arabalar değişkenine atanır.
Dizemiz : "Fiat Opel Mercedes Kartal Şahin Opel" Çalıştır

search metodu

Javascrit dizelerinin içinde aranılan dizenin ilk konumunu bulmak için search metodu kullanılır.
var arabalar="Fiat Opel Mercedes Kartal  Şahin Opel Kartal";
var search_arabalar=arabalar.search("Kartal");
Sonuç olarak arabalar değişkenindeki dizenin içindeki Kartal dizesinin son ilk olan 19 search_arabalar değişkenine atanır.
Dizemiz : "Fiat Opel Mercedes Kartal Şahin Opel Kartal" Çalıştır

- Karmaşık arama yapma

var arabalar="Fiat Opel Mercedes Kartal  Şahin Opel Kartal";
var search_arabalar=arabalar.search(/opel/i);
Bu kullanımda "/opel/i" şeklinde ( insensitive : duyarsız ) bir kullanım ile "Opel" dizesinin ilk konumunu bulduk( 5 ).

Örneklere ve açıklamalara baktığınız zaman indexOf ve search metotlarının aynı işlemi yaptığını farketmişsinizdir.
Peki Javascript boşu boşuna mı aynı işi yapan iki farklı metot kullanıyor.Tabi ki hayır.
Bakalım iki metot arasında hangi farklılıklar var.

Dizeleri parçalara ayırma

Dizeleri parçalara ayırmanın toplamda 3 yöntemi vardır.Bunlar: