Önceki bölümde ne öğrendik?
Javascript dize uzunluğunu bulmayı (length metodu) ,
Dize içinde dize arama yöntemlerini (indexOf , lastIndexOf ve search metotları) öğrendik.
Amaç : Bu bölümde string ifadeleri kullanırken onları parçalara bölme yöntemlerini öğreneceğiz.

Dizeleri parçalara ayırma

Dizeleri parçalara ayırmanın toplamda 3 yöntemi vardır.Bunlar:
Hiçbir dize parçalama yöntemi orjinal dizede bir değişiklik yapmaz.

slice(başlangıç , bitiş) metodu

Javascrit string ifadelerinden bir bölümü çıkartmak için slice metodu kullanılır.
var meyveler="Kiraz, Kivi, Mango, Karpuz";
var slice_meyveler=meyveler.slice(0,5);
Burada 0 ( dahil ) dizenin hangi bölümünden başlanacağını , 5 ( dahil değil ) ise hangi bölüme kadar parçalanacağını belirtir. Sonuç olarak meyverler adlı değişkenimizdeki dizemizden "Kiraz" dizesini alıp slice_meyveler adlı değişkenimize atadık.
Dizemiz : "Kiraz, Kivi, Mango, Karpuz" Çalıştır
slice metodu başlangıç ve bitiş değerleri " - ( negatif ) " değerler alabilir.
var meyveler="Kiraz, Kivi, Mango, Karpuz";
var slice_meyveler=meyveler.slice(-14,-8);

Sonuç olarak "Mango" dizesini elde etmiş olduk.
Örneğimizde sondan başlayarak -14 başlangıç , -8 ise nereye kadar parçalayacağımızı belirtir.

substring(başlangıç , bitiş) metodu

Javascrit string ifadelerinden bir bölümü çıkartmak için substring metodu da kullanılabilir. slice metodu ile birebir aynıdır;fakat başlangıç ve bitiş değerleri " - (negatif) " değerler alamaz.
var meyveler="Kiraz, Kivi, Mango, Karpuz";
var substring_meyveler=meyveler.substring(0,5);
Burada 0 ( dahil ) dizenin hangi bölümünden başlanacağını , 5 ( dahil değil ) ise hangi bölüme kadar parçalanacağını belirtir. Sonuç olarak meyverler adlı değişkenimizdeki dizemizden "Kiraz" dizesini alıp substring_meyveler adlı değişkenimize atadık.
Dizemiz : "Kiraz, Kivi, Mango, Karpuz" Çalıştır

substr(başlangıç , uzunluk) metodu

Javascrit string ifadelerinden bir bölümü çıkartmak için substr metodu da kullanılabilir. Bu yöntemin farkı bitiş değeri bir uzunluğu belirtmesidir.
var meyveler="Kiraz, Kivi, Mango, Karpuz";
var substr_meyveler=meyveler.substr(0,5);
Burada 0 ( dahil ) dizenin hangi bölümünden başlanacağını , 5 ise ne kadar uzunlukta parçalanacağını belirtir. Sonuç olarak meyverler adlı değişkenimizdeki dizemizden "Kiraz" dizesini alıp substr_meyveler adlı değişkenimize atadık.
Dizemiz : "Kiraz, Kivi, Mango, Karpuz" Çalıştır
substr metodu başlangıç ve bitiş değerleri " - ( negatif ) " değerler alabilir.
var meyveler="Kiraz, Kivi, Mango, Karpuz";
var substr_meyveler=meyveler.substr(-14,6);

Sonuç olarak "Mango" dizesini elde etmiş olduk.
Örneğimizde sondan başlayarak -14 başlangıç ,6 ise uzunluğu belirtir.
Bütün parçalama yöntemlerinde ikinci argümanı (bitiş değeri) girmezseniz , ilk argümandan başlayarak sonraki değerleri elde edersiniz.