Önceki bölümde ne öğrendik?
Javascript dizelerini parçalamayı öğrendik.
Bu işlemi yaparken slice , substring ve substr yöntemlerini kullandık.
Amaç : Bu bölümde string ifadelerde nasıl değişiklik yapacağımızı öğreneceğiz.

Dizeler üzerinde değişiklik yapma

Dizeler üzerinde değişiklik yapmanın çeşitli yöntemleri vardır.Bunlardan birkaçı şunlardır:
Hiçbir dize değiştirme yöntemi orjinal dizede bir değişiklik yapmaz.

replace() metodu

Javascrit string ifadelerinde değişiklik yapmak için replace metodu kullanılır.
var metin="Bugün hava çok bunaltıcı!";
var replace_metin=metin.replace("bunaltıcı","güzel");
Burada ilk argüman ( "bunaltıcı" ) dizemizden hangi kısmın değiştirileceğini belirtir.
Virgülden sonra gelen ikinci argüman ( "güzel" ) ise hangi değişikliğin yapılcağını belirtir.
Sonuç olarak metin adlı değişkendeki dizenin bunaltıcı kısmını güzel dizesi ile değiştirdik.
Yeni dizemiz ise :
"Bugün hava çok güzel!" oldu.
Dizemiz : "Bugün günlerden pazartesi ve Pazartesi benim en sevdiğim gündür." Çalıştır
replace metodu büyük küçük harf duyarlılığına sahiptir.Bunu yoksayarak ilerleminin yöntemi , Javascript Düzenli İfadeleri kullanmaktır.
var metin="Ankara Türkiye nin başkentidir,ankara çok güzel bir şehirdir.";
var replace_metin=metin.replace(/ankara/gi,"İstanbul");

Burada /ankara/gi bölümündeki gi'yi açıklayalım :

- /g : Yapılacak değişikliği kıstasa göre bulduğu her dizeye uygular.
Eğer kullanmasaydık sadece ilk baştakı "Ankara" dizesinde değişiklik yapacaktık.
- /i : İnsensitive yani büyük küçük harf duyarsızlığı yapmamızı sağlar.
Eğer bunu yapmasaydık sadece küçük harfle başlayan "ankara" dizesi değişecekti.

split() metodu

Javascrit string ifadelerinde değişiklik yapmak için split metodu kullanılır.
" Bu metot ile dize bir alt dizeye bölünür."
var metin="Bugün hava çok bunaltıcı!";
var split_metin=metin.split(" ");
Sonuç olarak metin adlı değişkendeki dizedeki bütün boşlukları split(" ") yöntemi ile , ( virgül ) ile değiştirdik. Yeni dizemiz ise :
"Bugün,hava,çok,bunaltıcı!" oldu. split yöntemi yeni öğe olarak , (virgül) ekler.
Dizemiz : "Bugün günlerden pazartesi ve Pazartesi benim en sevdiğim gündür." Çalıştır
split metodu ile bölme limiti de belirlenebilir.
split ( değiştirilecek, bölme limiti )
var metin="Bugün hava çok bunaltıcı!";
var split_metin=metin.split(" ",2);

" " ( ilk argüman ): Dizedeki değiştirilemsini istediğimiz kısım.Burada " " anlamı boşluktur.Eğer "" şeklinde olsaydı tüm karakterlerin arasına ,(virgül) işareti konulurdu.
2 ( ikinci argüman ): Bölme sınırını belirtir.Sınırdan sonraki öğeler dizeye dahil edilmez.
Yeni dizemiz ise :
"Bugün,hava" oldu.

trim() metodu

trim netodu Javascrit string ifadelerinin her iki yönündeki boşlukları temizler.
Dizenin başındaki boşluktan önüne çıkan ilk öğeye kadar ve dizenin sonundaki öğeden sonraki boşuklar.
var metin="      Merhaba Arkadaşlar       ";
var trim_metin=metin.trim();
Sonuç olarak metin adlı değişkenin her iki yönündeki boşukları temizledik.
Yeni dizemiz ise :
"Merhaba Arkadaşlar" oldu.

Dizemiz : " Merhaba Arkadaşlar " trim ile trim'siz

toUpperCase() metodu

toUpperCase metodu Javascrit string ifadelerindeki öğeleri eğer küçük harf ise büyük yapar.
var metin="Buradan bütün sevdiklerime selamlar.";
var toUpperCase_metin=metin.toUpperCase();
Sonuç olarak metin adlı değişkenin öğelerinin hepsi büyük harf oldu.
Yeni dizemiz ise :
"BURADAN BÜTÜN SEVDİKLERİME SELAMLAR." oldu.

Dizemiz : "ülkemi çok ama çok seviyorum." Çalıştır

toLowerCase() metodu

toLowerCase metodu Javascrit string ifadelerindeki öğeleri eğer büyük harf ise küçük yapar.
var metin="BURADAN BÜTÜN SEVDİKLERİME SELAMLAR.";
var toLowerCase_metin=metin.toLowerCase();
Sonuç olarak metin adlı değişkendeki dizenin bütün harflarini küçük yaptık.
Yeni dizemiz ise :
"buradan bütün sevdiklerime selamlar." oldu.

Dizemiz : "ÜLKEMİ ÇOK AMA ÇOK SEVİYORUM." Çalıştır