Javascript dizeleri( strings ), metinleri saklamak ve sakladıktan sonra onlar üzerinde işlem yapmamıza yararlar.

Dizeler(string) nasıl tanımlanır

Javascript dizeleri "" ( iki adet çift tırnak ) arasına veya '' ( iki adet tek tırnak ) arasına yazılabilir.
var yenimetin="SELAM JAVASCRIPT";

- Örneğimizde yenimetin adında bir değişken tanımladık.
- Ardından değişkene "SELAM JAVASCRIPT" dizesini atadık.
- Bu işlemi yaparken " ( çift tırnak )işaretlerinin arasına string ifademizi yazdık.
var yenimetin='"SELAM JAVASCRIPT"';

Bu örneğimizde ise string ifademizi ' ( tek tırnak ) iaşaretlerinin arasına yazdık ve bir önceki örnek ile aynı sonucu elde ettik.

Tırnak işaretleri arasında tırnak işareti kullanmak

Javascript string ifadeleri oluşturmak için " tırnak aralarına veya ' aralarına yazmamız gerektiğini öğrenmiştik.
Peki tırnak işaretleri arasında bir tırnak işareti kullanmamız gerektiğinde ne yapmamız gerekiyor.Örneğin şöyle bir kullanım hataya sebep olacaktır.
var yenimetin="Öğretmen:" Sınıfta sessizlik isterim! " dedi. ";

Yukarıdaki kodda gözüktüğü üzere " Sınıfta sessizlik isterim! " yazısının rengi kod bölümünde siyah olarak belirdi.Ve siz bu kodu kullanmak istediğinizde hatayla karşılaşırsınız.Bunu aşmanın yolları elbette var.
var yenimetin="Öğretmen: \" Sınıfta sessizlik isterim! \" dedi. ";

Örneğe bakınca gözünüze direkt olarak \ işareti takılmıştır.
\ ( ters eğik çizgi ): Özel karakterleri string ifadelere dönüştürmeye yarar. Bizim kodumuzda da \ işareti " işaretini string ifadeye çevirdi.
var yenimetin="Öğretmen:"+ '"' +"Sınıfta sessizlik isterim!"+'"'+" dedi. ";

Bu da bir önceki örnek ile aynı sonucu almanızı sağlar.Peki bu nasıl oldu?
' işaretleri arasına " işaretini yerleştirdik.
Ne öğrenmiştik?
' işaretleri veya " işaretleri arasındakiler string ifadeye çevrilir.

Uzun string ifadelerle işlem yapmak

Bazen çok uzun string ifadelerle işlem yapmamız gerekebilir ve kodlarımızı yazdığımız ortamda çok uzun satırlar oluşabilir.
Bunu önlemek için bir kullanım mevcuttur.
var yenimetin="Atatürk"+

"1881 yılında doğdu.";

Yukarıdaki örnekte bir string ifadeyi iki satıra yazdık.
Burada + işaretini kullandık.
Bu işaret iki string ifadeyi birleştirmek için de kullanılabilir.