Javascript dilinde çok sık kullanımlardan biri de switch-case anahtarlamasıdır.Javascript switch anahtarlaması ile bir değer belirlenir ve case ile de bu değer ile neler yapılacağı belirlenir.
Kısacası farklı koşullarda farklı eylemler yapmak için switch-case anahtarlaması kullanılır.
var anlikgun=new Date().getDay();
switch (anlikgun) {
case 0:
anlikgun = "Sunday";
break;
case 1:
anlikgun = "Monday";
break;
case 2:
anlikgun = "Tuesday";
break;
case 3:
anlikgun = "Wednesday";
break;
case 4:
anlikgun = "Thursday";
break;
case 5:
anlikgun = "Friday";
break;
case 6:
anlikgun = "Saturday";
}
Bu örnekte new Date().getDay() metodu ile şu anki günü alıyoruz.Case ile ise çıkan sayısal değerin karşılığı olan günü anlikgun degiskenine atıyoruz.

- Switch-case anahtarlamasında default kullanımı

Javascript switch-case anahtarlamasında sık sık karşımıza çıkacak ve işimize çok yarayacak default(varsayılan) kullanımı vardır.
Adından da belli olduğu gibi switch ile alacağınız değer case kısmında bulunamazsa otomatikmen varsayılan değer ile işlemi bitirirsiniz.Gelin örnekle inceleyelim.
var anlikgun=new Date().getDay();
switch (anlikgun) {
case 0:
anlikgun = "Sunday";
break;
case 1:
anlikgun = "Monday";
break;
default:
anlikgun = "İstenilen günde değiliz";
break;
}

Bu örnekte görüldüğü gibi new Date().getDay() metodu ile aldığımız gün değeri 0(Sunday-Pazar) veya 1(Monday-Pazartesi) değilse otomatikmen default(varsayılan) değer anlikgun değişkenine atanır.