Javascript tarih olarak browser'ınız üzerinden işlem yapar.Yani browser'ınız hangi tarih ve saati görüyorsa size onu gösterir. En basit kullanımı alttaki gibidir ve size komple yıl , ay , gün , saat , dakika , saniye ve milisaniye değerlerini verir.
var tarih=new Date();

Diğer kullanım şekilleri de şu şekildedir:
new Date();

new Date( milisaniye );

new Date( yıl , ay , gün , saat , dakika , saniye , milisaniye );

new Date( tarih değeri );

new Date() : Bütün tarih(yıl,ay,gün......milisaniye)

Şu anki tarihi bulmak için kullanılan yöntemdir.Örneğin
var tarih=new Date();
alert(tarih);
Sonuc olarak ekrana bütün tarih yazdırılır.
Çalıştır

new Date(milisaniye):

01 Ocak 1970, 00:00:00 UTC tarihinden itibaren milisaniye.Örneğin
var yeni_0_tarih=new Date(0);
alert(yeni_0_tarih);
Ekrana Thu Jan 01 1970 02:00:00 tarihini yazdırır.Yani 0 zamanını ekrana yazdırdık.
var yeni_0_tarih=new Date(200000000000);
alert(yeni_0_tarih);
Ekrana Mon May 03 1976 21:33:20 tarihini yazdırır.Yani 0 zaman artı milisaniye değeri ekrana yazdırılmış oldu.
Çalıştır

new Date(yıl,ay,gün.....):

Bu yöntem ile istediğiniz tarihi milisaniyeye kadar elde edebilirsiniz.
var tarihbelirle=new Date(1990,10,3);
alert(tarihbelirle);
Ekrana Sat Nov 03 1990 00:00:00 tarihini yazdırır.Örnekte 1990 yıl,10 ay,3 ise günü belirtir. Dikkat ettiyseniz ay olarak girdiğimiz 10 değeri bize Nov yani Kasım ayını verdi;fakat Kasım 11. aydır.Bunun nedeni tarih değerleri 0-11 değerlerini alır.Yani Ocak ayı 0 Aralık ayı 11'dir.

new Date(tarih dizesi):

Bu yöntem ile tarih dizesi girerek istediğiniz tarihi elde edebilirsiniz.
var tarihdizesi=new Date("Novamver 10, 2019 12:00:00");
alert(tarihdizesi);
Ekrana Sun Nov 10 2019 12:00:00 yazdırır. Burada dikkat edilmesi gereken husus girdiğiniz dizenin tarih formatında ve ingilizce olması gerektiğidir.Örneğin siz Novamber yerine Kasım giremezsiniz.