Php programlama dilinde array birden fazla veriyi tek değişkende depolamaya yarayan veri türüdür.

Array oluşturma

Php programlama dilinde array oluşturmak için array( ) işlevi veya kısa yöntem olarak [ ] işareti kullanılabilir.
<?php

$yeni_dizi=array(3,5,7,9);

?>

Kısa yoldan array oluşturma

Php 5.4 ve sonrasında ise [ ] ile kısa bir şekilde array oluşturmak mümkündür.
<?php

$yeni_dizi=[3,5,7,9];

?>

Array türleri

- Doğrudan array ( en kısa ) : Bu array çeşidinde direkt olarak array elemanları yazılabilir.
<?php

$dizi=[ "istanbul" , "ankara" ];

?>
- İlişkisel array : Bu array çeşidinde ise array elemanlarının hepsi bir anahtar ile belirtilir.
Bu anahtarlar ya string ya da integer cinsinde olabilirler.
<?php

$dizi=[ "dogdugu_yer" => "istanbul", "yasadigi_yer" => "ankara"];

?>
- Çok boyutlu array : Çok boyutlu array içinde birden fazla array bulunduran array grubudur.
<?php

$dizi=[ 

 "istanbul_ilçe" =>[ "Bayrampaşa", "Kadıköy", "Üsküdar" ], 
 
   "ankara_ilçe" => [ "Çankaya", "Keçiören", "Mamak" ]

];

?>

Array elemanlarına ulaşım sağlama

<?php

$dizi=[ " opel ", " fiat " ," bmw " ];
echo $dizi[0];
// ekran çıktısı : opel
?>
Sonraki dersimizin konusu Php nasıl kurulur ve çalıştırılır olacak.