Dersimizin bu bölümünde Php değişkenlerini ( variables ) işleyeceğiz.Php değişkenleri verileri saklamak için kullanılan ifadelerdir.

Değişken tanımlama

Php programla dilinde değişkenler $ ( dolar işareti ) kullanılarak tanımlanır.

Değişken ( variable ) nedir ?

Php programlama dilinde değişken verileri saklamaya yarayan ifadelerdir.

Değişken isim kuralları

Php programla dilide diğerleri gibi kurallar üzerine kuruludur.Bunalara değişken isimleri de dahildir.

Peki bu kurallar nelerdir bakalım :

Gönderimli atama

Php programlama değişkenleri başka bir değişkene atayabiliriz buna " gönderimli atama " denilir.Atadığımız değişkendeki değişiklikler asıl değişkenimizi de etkiler veya asıl değişkendeki değişiklikler atama yaptığımız değişkeni de etkiler.
Gönderimli atama yapabilmek için atanılan değişkenin başına & işareti konulur.
<?php

$x = 1;
$y = &$x
echo $y;
// ekran çıktısı : 1
?>
Yukarıdaki kodumuzda neler yaptık :

- $x = 1 ile x adında değişken oluşturup 1 değerini tanımladık.
- $y = &$x ile x değişkeninin değerini y değişkenine tanımladık.

Değişken değişkenler

Bazen değişken değişken isimlerine sahip olabilmek kullanışlı olur. Bu, devingen olarak belirtilebilen ve kullanılabilen bir değişken ismidir.
<?php

$x = "opel";
$$x="corsa" 
echo " $x $opel ";
echo " $x ${$x} "; // yukarıdaki ile aynı sonucu verir
// ekran çıktısı : opel corsa
?>
Burada $x " opel " $opel ise " corsa " değerini alır.
Sonraki dersimizin konusu : Php değişkenleri olacak.