Php programlama dilinde döngüler tekrar eden işlemleri kısa yoldan gerçekleştirmek için kullanılan yapılardır.Verilen ifade ve bu ifadeye uyulduğu sürece yapılacaklar belirtilir.Php programlama dilinde döngüler for ve while döngüleri olmak üzere iki kısımda incelenir.C programlama dilindeki döngülere benzerler.

Php While Döngüsü ( while loop )

Php programlama dilinde while döngüsü en basit döngü türüdür.Bu döngüde bir ifade verilir ve bu ifade gerçekleştiği sürece yapılacaklar deyim bölümünde belirtilir.C dilindeki while döngü kullanımı ile aynıdır.Döngü içerisindeki deyimler her yenilemede sadece bir defa çalıştırılır.
Sözdizimi şu şekildedir :

Php While Sözdizmi ( syntax )

<?php

while ( ifade ) {
deyim
}

?>

Php While Temel Kullanım

<?php
$a =0 ;
while ( a<=20 ) {
    $i++;
echo "merhaba"
}

?>

Php Kısa While Temel Kullanımı

Php programlama dilinde tıpkı if koşulu gibi : iki nokta üst üste işareti ile kısa kullanım vardır.
<?php
$a =0 ;
while ( a<=20 ):
    $i++;
echo "merhaba";


?>

Php For Döngüsü ( for loop )

Php programlama dilinde for döngüsü en zor döngü türüdür.Bu döngüde ifade kısmı üç bölümden oluşur.