Php programlama dili ve diğer programlama dillerinde if koşul kullanımı önemli bir yer tutmaktadır.Neredeyse if koşul kullanımı olmayan bir uygulama yoktur.Burada Php programlama dili veya diğerlerinde if koşul kullanımının nedeni , bir koşul belirtilir ve bu koşulun sonucuna göre olacaklar belirtilir.Koşul sağlanırsa olacaklar ve sağlanmazsa olacaklar gibi.

Php if Sözdizimi ( syntax )

Php sözdizimi (syntax) c diline benzemektedir.Koşullar ( ifade )( ) işaretleri arasına yazılır.
Koşula göre yapılacaklar ( deyim ) ise { } işaretleri arasına yazılırlar.
<?php

if ( koşul ) {
//koşula göre yapılacaklar
}

?>

Php Temel if Kullanımı

<?php

$a="5";

if (a==5) {

echo "5 herzaman beştir."

}

?>

Süslü parantez olmadan if koşul kullanımı

Süslü parantez kullanmak istemediğimiz durumda devreye : iki nokta işareti girer.
<?php

$a=5;
$b=6;
if (a<b): 
echo "a b den küçük";

?>

Php if - elseif - else Kullanımı

Php programlama dili de birçok programlama dili gibi koşul kullanımını if - elseif - else ifadeleri ile birlikte yapabilmektedir.
Burda çoğu dememizden kasıt örneğin bazı programlama dillerinde elseif kullanımı yoktur.
- Php programlama dilinde elseif : Orjinal if koşulu false (yanlış) döndürdüğü zaman , devreye girmesi için kullanılır.Else kullanımından farklı olarak kendisine ait bir koşul vardır ve bu koşulun sağlanması durumunda yapılacaklar belirtilir.Kullanımında bir sınır yoktur.
- Php programlama dilinde else : Orjinal if koşulu false (yanlış) döndürdüğü zaman , devreye girmesi için kullanılır.Sadece bir defa kullanılabilir.
<?php

$a =5 ;
$b =6 ;
if ( a<b ){
echo " a b den küçük " ;
}else if( a>b ){
echo " a b den büyük " ;
}else{
echo " a ve b birbirine eşit " ;
}

?>
Php programlama dilinde elseif kullanırken eğer koşula göre yapılacaklar (deyim) bölümü " { } " süslü parantezler veya küme parantezleri arasında yazılmayacak ve kısa kullanım olarak " : " iki nokta üst üste işareti kullanacaksak ,
elseif koşullu ifadesi şu şekilde " else if " ayrı yazılamaz. Kurala uyulmaz ise hata alınır.
<?php

$a =5 ;
$b =6 ;
if ( a<b ):
echo "a b den küçük" ;
else if( a>b ):
echo "a b den büyük" ;
else:
echo "a ve b birbirine eşit" ;
endif ;

?>