Dersimizin bu bölümünde Php numbers yani sayısal değerlerini işleyeceğiz.

Php Numbers Nedir

Php programla dilinde numbers , sayısal değerlerdir.

Php İnteger Sayısal (numbers) Değerleri

Php programlama dilinde sayısal değerlerden ilk türümüz integer yani tamsayı olacak.Dediğimiz gibi integer kısa adıyla int türü değerleri tamsayı değerlerdir.
Kullanım kuralları
  • Tamsayı olmalıdır.
  • Pozitif veya negatif olabilir.
  • 10 , 16 veya 8 tabanında olabilir.
Bir Php değerinin integer yani tamsayı şeklinde sayısal bir değer olup olmadığını test etmek için is_integer( ) , is_long( ) veya is_int( ) metotları kullanılabilir.
<?php
$int_number = 10;
var_dump(is_numeric($int_number));
?>
Ekran çıktısı : bool(true)

Php Float Sayısal (numbers) Değerleri

Php programlama dilinde sayısal ifadelerden float sayısal değerleri ondalıklı veya üstel olabilir.
Bir Php değerinin float yani ondalıklı sayısal bir değer olup olmadığını test etmek için is_float( ) veya is_double( ) metotları kullanılabilir.
<?php
$float_number = 10.5;
var_dump(is_numeric($float_number));
?>
Ekran çıktısı : bool(true)

Php Dize (string) Sayısal (numbers) Değerleri

Php programlama dilinde sayısal ifadelerden dize (string) sayısal değerleri , adından da anlaşılacağı gibi string bir değer olduğu halde sayısal değer içerdiği için dize(string) sayısal değer olarak adlandırılırlar.
Bir Php string değerinin string sayısal değer olup olmadığını öğrenmek için is_numeric( ) metodu kullanılır.
<?php
$string_number = "222";
var_dump(is_numeric($string_number));
?>
Ekran çıktısı : bool(true)

Php Değerleri Sayısal mı Değil mi ?

Bir Php değerinin sayısal mı değilmi olduğunu test etmek için is_nan( ) metodu kullanılır.
<?php
$nan = acos(8);

var_dump($nan, is_nan($nan));
?>
Ekran çıktısı : float(NAN)
bool(true)