Php object (nesne) türü birden fazla veri türünü barındırabilir , tek değişken adı ile ulaşılabilen ve içerisinde fonksiyon tanımlanabilen bir Php veri türüdür.Kısaca bir veya birden fazla veri türü ve veriyi içinde barındırabilen Php veri türüdür object (nesne).

Php Object (nesne) Kullanımı

Php programlama dilinde object oluşturabilmek için öncelikle bir class (sınıf) oluşturmamız gerekiyor.
Bir sınıf oluşturduktan sonra istediğimiz kadar object oluşturabiliyoruz. Object oluşturabilmek için new işlevini kullanmamız gerekiyor.
<?php
class opel
{
    function model()
    {
        echo "corsa";
    }
}

$arabam = new opel;
$arabam->model();
?>
Ekran çıktısı : corsa

Yukarıdaki örneğimizde neler yaptık :

- class opel{...} kod satırı ile opel adında bir sınıf tanımladık.
- function model(){...} model adında bir fonksiyon tanıladık.
- echo "corsa"; ile ekrana corsa yazdırılacağını belirttik.
- $arabam = new opel; ile arabam adında sınıf tanımladık.
- $arabam->model(); ile fonksiyonumuzu çağırıp ekrana opel yazdırdık.

- Kısa yoldan object oluşturalım

<?php

$arabam = (object) 'opel corsa';
echo $arabam->scalar;
// ekran çıktısı : opel corsa
?>