Php programlama dilinde operatör, başka bir değer üretmek üzere bir veya daha fazla değer (programcı dilinde ifade) alan bir şeydir (yani, bu yapı bir ifade haline gelir). Kısacası değişken ve değerler üzerinde çeşitli işlemler yapmaya yararlar Php Sözdizimi ( Syntax ) - codersmoon.com
Dersimizin bu bölümünde Php sözdizimi ( syntax ) konusunu öğreneceğiz.

Php kodları nereye yazılır ?

Php kodları <?php veya <? ifadesinden sonra yazılmaya başlanır.
?> ifadesine kadar kod yazılmaya devam edilebilir.

Php açıklamaları sona erdirme

Php açıklamaları , ifadeleri ( statements ) ; ( noktalı virgül ) ile sonra erdirilir.
<?php

echo " merhaba " ;

?>

Php yorum satırı ekleme

Programla dillerinin genelinde olduğu gibi Php dilinde de yorumlar birer satırlık veya birden çok satır yazmak olarak iki kısma ayrılır.

- Bir satırlık yorum ekleme

- Bir satırlık bir yorum yazmak istiyorsak // veya # ( iki eğik çizgi ) ile yorumumuzu başlatıyoruz.
<?php
// bir satırlık yorum ekledim
# aynı işlemi yaptım ve bir satırlık yorum daha ekledim
echo " merhaba " ;

?>

- Birden çok satır yorum ekleme

- Birden çok satır yorum eklemek istiyorsak yorumumuzu /* ile başlatıyoruz ve */ ile yorumumuzu bitiriyoruz.
<?php
/* çok fazla satır yorum eklemek 
istiyorum
ne dersiniz ?
*/
echo " merhaba " ;

?>
Yukarıdaki kodun çıktısı :
merhaba olacaktır.

Php büyük küçük harf duyarlılığı

if, else, while, echo gibi Php programlama dilinde varolan kelimelerde ( anahtar kelimeler ) büyük küçük harf duyarlılığı vardır.
<?php

echo "merhaba" ;
Echo "merhaba" ;
ECHO "merhaba" ;
?>

Yukarıdaki kodun çıktısı :
merhaba
merhaba
merhaba
Şeklinde olacaktır.
UYARI : Değişken isimlerinde büyük küçük harf duyarlılığı vardır.
<?php
$son = "123";
echo $son ;
Echo $SON;
ECHO $Son ;
// ekran çıktısı sadece " echo $son ; " kod satırının sonucu olacaktır.
?>

Yukarıdaki kodun çıktısı :
123 Şeklinde olacaktır.
Sonraki dersimizin konusu : Php değişkenleri olacak.