Php programlama dilinde operatör, başka bir değer üretmek üzere bir veya daha fazla değer (programcı dilinde ifade) alan bir şeydir (yani, bu yapı bir ifade haline gelir). Kısacası değişken ve değerler üzerinde çeşitli işlemler yapmaya yararlar Php Strings ( Dizeler ) - codersmoon.com
Dersimizin bu bölümünde Php string türü ve string ifadelerle hangi yöntemler kullanabiliriz gibi konulara bakacağız.

Php String Nedir

Php programla dilinde string ( dize ) veri türü metinleri saklamaya yarar.

Php String Nasıl Kullanılır

Php programlama dilinde string ifadeler iki türlü yazım kuralına tabidir.

Php String Uzunluğu Öğrenme strlen( )

Php programlama dilinde string ifadelerin uzunluğunu öğrenmek istediğimizde strlen( ) metodu devreye girer.
<?php

$text="merhaba";

echo strlen($text) ;
// ekran çıktısı : 7
?>

Php String İfadeyi Tersine Çevirme strrev( )

Php programlama dilinde string ifadeleri tersine çevirmek için strlen( ) metodu devreye girer.
<?php

$text="ali";

echo strrev($text) ;
// ekran çıktısı : ila
?>

Php String İfadenin Kelime Sayısı str_word_count( )

Php programlama dilinde string ifadelerin kelime sayısını öğrenmek için str_word_count( ) metodu devreye girer.
<?php

$text="nasılsınız arkadaşlar";

echo str_word_count($text) ;
// ekran çıktısı : 2
?>

Php String İfadenin Kelime Sayısı strpos( )

Php programlama dilinde string ifadeler içinde bir metin aramak istediğimizde strpos( ) metodu devreye girer.strpos( ) metodu ile aranılan metnin hangi konumda olduğu öğrenilir.Eğer aranılan metin bulunmadıysa false döndürülür.
<?php

$text="arabam opel";

echo strpos("opel" ,"arabam opel") ;
// ekran çıktısı : 7
?>
Görüldüğü gibi opel metni $text değişkeninin 8. elemanından itibaren başladığı halde çıktı 7 oldu. Bunun nedeni eleman sayımı 0 ' dan başlar.

Php String İfafelerde Yer Değiştirme str_replace( )

Php programlama dilinde string ifadeler içinde iki değerin yerini değiştirmek için str_replace( ) metodu devreye girer.
<?php

$text="katil balina";

echo str_replace("balina" ,"insan" ,$text) ;
// ekran çıktısı : katil insan
?>

Php String İfafelerde Eleman Silme trim( )

Php programlama dilinde string ifadeler içinde eleman silmek için trim( ) metodu devreye girer.
<?php

$text="Burası İstanbul Kadıköy";

echo trim("İstanbul" ,$text) ;
// ekran çıktısı : Burası Kadıköy
?>