Php programlama dilinde operatör, başka bir değer üretmek üzere bir veya daha fazla değer (programcı dilinde ifade) alan bir şeydir (yani, bu yapı bir ifade haline gelir). Kısacası değişken ve değerler üzerinde çeşitli işlemler yapmaya yararlar Php Veri Türleri ( data types ) - codersmoon.com
Php programlama dilinde birden çok veri türü ( data types ) vardır.Bu veri türleri ihtiyaca göre kullanılabilir.Peki Php programlama dilinde hangi veri türleri var bir bakalım.

Php veri türleri

Php toplam olarak 8 ader veri türü barındırır.Bunlar :

Veri türünü öğrenme

Php programlama dilinde veri türünü kontrol etmek mümkündür.
<?php
$text="merhaba";
var_dump($text) ;
// ekran çıktısı : string(7) "merhaba"
?>
Yukarıdaki kodu inceleyelim :
- $text="merhaba" text adında bir değişken oluşturup " merhaba " değerini tanımladık. - var_dump($text) var_dump( ) metodu ile text değişkeninin veri türünü ve uzunluğunu öğrendik.

String ( dize ) veri türü

Bir metni saklamaya yarayan veri türüdür.
- Bu metin rakam , sayı , özel karakter vs. içerebilir. - Tek ( ' ) veya çift tırnak ( " ) arasına yazılabilirler.
<?php

$text = " merhaba ";
$text2 = " nasılsın ? " ;
echo " $text Hakan $text2 " ;
// ekran çıktısı : merhaba Hakan nasılsın ? 
?>
Yukarıdaki örneğimizde : Çift tırnak arasına yazılmış string türündeki değişkenlerin değerlerini ekrana yazdırdık. Şimdi bu örneğimizi tek tırnak arasına alıp deneyelim.
<?php

$text = " merhaba ";
$text2 = " nasılsın ? " ;
echo ' $text Hakan $text2 ' ;
// ekran çıktısı : $text Hakan $text2 
?>
Örneğimizde echo ile ekrana yazdırmak istediğimizde tek tırnak kullandık ve çıktı şu hale geldi : $text Hakan $text2

İnteger ( tamsayı )veri türü

Php programlama dilinde integer veri türleri tamsayı değerlerini saklamak için kullanılır.
- Pozitif veya negatif değer alabilirler.
<?php

$int = 60 ;
var_dump( $int ) ;
// ekran çıktısı : int( 60 )
?>

Float ( ondalıklı sayı ) veri türü

Php ' de float ondalıklı sayıları saklamak için kullanılan veri türüdür.
- Tıpkı integer veri türü gibi pozitif ve negatif değerler alabilir.
<?php

$flt = 1.258 ;
var_dump( $flt ) ;
// ekran çıktısı : int( 1.258 )
?>

Array ( dizi ) veri türü

Php ' de array veri türü birden fazla veriyi saklamak için kullanılan veri türüdür.
<?php

$sinif = array( "ali" ,  "ahmet" , "şükran" ) ;
var_dump( $sinif ) ;
// ekran çıktısı : array(3) { [0]=> string(3) "ali" [1]=> string(5) "ahmet" [2]=> string(6) "şükran" }
?>

Object ( nesne ) veri türü

Php ' de array veri türü birden fazla veriyi saklamak için kullanılan veri türüdür.

- Object oluşturmak için öncelikle bir class ( sınıf ) tanımlıyoruz.
- new anahtar kelimesiyle de nesnemizi oluşturuyoruz.
<?php
class sinif {
    function sinif() {
        $this->birinci = "ali";
    }
}

$nesne_sinif = new sinif(); // object oluşturduk

echo $nesne_sinif->birinci;
// ekran çıktısı : ali
?>

Null ( boş ) veri türü

<?php

$bos; // herhangi bir değer tanımalmadık.

var_dump( $bos );

//ekran çıktısı : NULL
?>
Adından da anlaşılacağı gibi Php ' de null veri türü sadece bir değer alabilen özel bir veri türüdür.
Değer belirtilmeden oluşturulan bütün değişkenler null veri türüne sahiptir.

Resource veri türü

PHP'de kaynaklar kesin bir veri türü değildir. Bunlar temelde bazı fonksiyon çağrıları veya harici PHP kaynaklarına referansları saklamak için kullanılır. Örneğin, bir veritabanı aramasını düşünün. Bu harici bir kaynaktır.
Sonraki dersimizin konusu Php nasıl kurulur ve çalıştırılır olacak.